צוואות וירושות

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי והכוונה בעניינים שונים בתחום הירושה לרבות, אך לא רק, עריכת צוואות, התנגדויות לקיום צוואה, בקשות לקיום צוואות וירושות וכיו”ב.

חשוב להבחין לדעת מהם ההבדלים העיקריים בין צוואה לצו ירושה ומתי ניתן לדרוש את קיומם.

צו ירושה – צו המצהיר וקובע את זהות היורשים ואת אופן חלוקת העיזבון עפ”י דין.

על מנת לקבל צו ירושה על המבקשים לפנות לרשם הירושה ולהגיש בקשה למתן צו כאמור.

בקשת צו הירושה תוגש כתצהיר ובה יפורטו שמות היורשים, אופן החלוקה עפ”י דין, פרטי המנוח וכל אסמכתא נדרשת לקבלת הצו.

במקרים בהם זהות היורשים לא ידועה או ידועה חלקית הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק לביהמ”ש לענייני משפחה לדון בהמשך מתן הצו.

על מנת לחלק את עיזבון המנוח ולרשום את חלקם של היורשים עפ”י דין יש לקבל את הצו האמור ורק לאחר מכן לפעול אל מול רשויות כגון: לשכת רישום מקרקעין, בנקים וכדומה לרישום זכויות היורשים עפ”י דין. 

צו קיום צוואה– על מנת לתת תוקף לצוואה שהותיר אחריו המנוח ולהוראות המפורטות בה  בדבר אופן חלוקת עיזבונו, יש צורך משפטי להכריז כי הצוואה תקפה. הכרזת הצו נעשית ע”י הגשת בקשת צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה.

בקשת צו קיום צוואה תוגש כתצהיר ולה תצורף צוואת המנוח ופירוט אופן חלוקת העיזבון.

כמו גם, בבקשה הנ”ל יפורטו שמות הזוכים בצוואה, פרטי המצווה, פרטי הצוואה וצוואות אחרות אם היו.

על מנת לחלק את עיזבון המנוח בהתאם להוראות הצוואה, יש לקבל את הצו האמור ורק לאחר מכן לפעול אל מול הרשויות כגון: לשכת רישום מקרקעין, בנקים וכדומה לרישום זכויות הזוכים עפ”י צוואה.

לשתי הבקשות לעיל יצורפו מסמכים כגון: תעודת פטירה, תצהיר הודעה ליורשים, תצהיר המאמת את העובדות בבקשה, חוות דעת לדין הזר אם המנוח תושב חוץ וכו’.

השירותים הניתנים  בין היתר ע”י משרדנו:

עריכת צוואות.

עריכת ייפוי כוח מתמשך.

בקשה לקיום צו ירושה.

בקשה לקיום צוואות.

התנגדויות לקיום צוואה.

 ניהול עיזבונות וחלוקה בין יורשים.

פתרונות לסכסוכים בין יורשים.

 

הגבלת אחריות:

אין לראות במידע המובא באתר אינטרנט זה התייחסות למקרה מסוים ו/או לנסיבות ספציפיות.

המידע אינו בהכרח נכון, שלם ו/או מעודכן. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי לא במישרין ולא בעקיפין. מטרת האתר היא הצגת תחומי עיסוק המשרד ופועלו. ייעוץ משפטי יינתן אך ורק בהתייעצות ישירה עימנו ובהתאם לנוהלי המשרד.

חיפוש באתר

צרו קשר כעת ונוציא אתכם לדרך חדשה​

מאמרים שאולי יעניינו אותך

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות