פשיטת רגל

פשיטת רגל

במסגרת פועלה של מחלקת חדלות הפירעון ניתן לקבל ייעוץ ולווי משפטי בשלל ההליכים הננקטים בהליך פשיטת רגל / חדלות פירעון ובין היתר, הגשת בקשה למתן צו כינוס / צו לפתיחת הליכים הן מטעם החייב עצמו והן מטעם נושה של החייב, הגשת בקשה לממונה (כונס הנכסים הרשמי – כנ”ר) להכרזה על אדם כפושט רגל, בקשה למתן צו הפטר בכלל ולאחר הסדרת תכונית פירעון מוסכמת עם הממונה / הכנ”ר והמנהל המיוחד בפרט, בקשות להסדרי נושים, וכן הגשת התנגדויות/ערעורים על החלטות הממונה / כנ”ר ו/או על נאמן בתביעות חוב, ייצוג צדדי ג’ העשויים להיפגע מהליך פשיטת הרגל / חדלות פירעון ליחיד / פירוק חברה, למשל בן הזוג המתגורר בדירת משותפת עם החייב או בעלי מניות ו/או יורשים של בעלי מניות בפירוק חברה העלולים להינזק מההליך וכיו”ב.

הליך פשיטת רגל / חדלות פירעון הינו הליך הננקט כנגד אדם חדל פירעון-  ככזה שחייב יותר מכפי שביכולתו לפרוע. מדובר בהליך קולקטיבי המרכז את כלל נושי החייב וחובותיו תוך פיקוח בית המשפט המחוזי או בימ”ש השלום לפי העניין אל מול כונס הנכסים הרשמי הפועל באמצעות בעל תפקיד המכונה מנהל מיוחד / נאמן.

עם קבלת צו הכינוס / צו לפתיחת הליכים המאושר ע”י ביהמ”ש / הממונה, ניתן לטובת החייב עיכוב הליכים בכל ההליכים הננקטים כנגדו, ובתוך כך לא ניתן לבצע פעולות גביה עצמאיות כנגד החייב אשר כנגדו תלוי ועומד צו כינוס הנכסים / צו פתיחת הליכים כגון הוצאה לפועל וכיו”ב. 

קיימים קווי דמיון רבים בין הליך חדלות פירעון ליחיד לבין הליך של פירוק חברה. ההליך יכול להיפתח לבקשת נושה או נושים וכן לבקשת החייב עצמו, אשר עשוי למצוא בו יתרונות, ובראשם הפטר מחובותיו ברי ההפטר , שעשוי להינתן לחייב בתנאים מסוימים ויאפשר לו לפתוח דף חדש.

מטרת ההליך, להביא לכך שכל נכסי החייב יכונסו, ימומשו ותמורתם תחולק לנושיו עפ”י סדר הנשייה שבדין ולאחר הוצאות ההליך ושכ”ט בעלי התפקידים. לאחר שכל נכסיו של החייב ימומשו ותמורתם תחולק, או לאחר שהחייב יגיע להסדר עם נושיו שיאושר על ידי בית המשפט או לחלופין לאחר שתוסכם תכנית פירעון עם הממונה / הכנ”ר והמנהל המיוחד / הנאמן, והחייב יוכרז כפושט רגל, יוכל לבקש החייב, בכפוף לתנאים מסוימים, לסיים את הליך פשיטת הרגל / הליך חדלות הפירעון ולתת לו צו הפטר- הפוטר אותו מכל חובות העבר למעט חובות שאינם ברי הפטר בהתאם להוראות הדין.

חשוב לציין כי בחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, ותקנותיו,  אשר שינו באופן דרמטי את ההליכים הננקטים כיום כנגד חייב בהליכי חדלות פירעון אל מול התקופה שקדמה לכניסת החוק לתוקף וביחס לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש”ם- 1980 שיסודה עוד מהתקופה המנדטורית, וכן ביחס לפקודת החברות [נוסח חדש] התשמ”ג-1983.

השירותים הניתנים  בין היתר ע”י משרדנו:

הסדר נושים.

מתן צו לפתיחת הליכים ליחיד.

מתן צו לפתיחת הליכים לפירוק חברה.

הפטר מחובות – הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

התנגדויות למתן צו לפתיחת הליכים כנגד יחיד.

התנגדויות למתן צו לפתיחת הליכים כנגד חברה.

הגשת תביעות חוב נושים במסגרת הליכי חדלות פירעון ליחיד ולחברה.

הגשת תביעות חוב בהליכי חדלות פירעון לחוב מזונות עבר.

הגשת בקשה לקציבת מזונות לחייב במסגרת הליך חדלות פירעון.

הגשת בקשה למתן צו להקפאת הליכים כנגד חברה ותוכנית הבראה בטרם קריסה כלכלית.

הגבלת אחריות:

אין לראות במידע המובא באתר אינטרנט זה התייחסות למקרה מסוים ו/או לנסיבות ספציפיות.

המידע אינו בהכרח נכון, שלם ו/או מעודכן. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי לא במישרין ולא בעקיפין. מטרת האתר היא הצגת תחומי עיסוק המשרד ופועלו. ייעוץ משפטי יינתן אך ורק בהתייעצות ישירה עימנו ובהתאם לנוהלי המשרד.

חיפוש באתר

צרו קשר כעת ונוציא אתכם לדרך חדשה​

מאמרים שאולי יעניינו אותך

ביטול עיכוב יציאה מהארץ:

עיכוב יציאה מהארץ מכח חוק ההוצאה לפועל התשכ”ז-1967 (להלן: “החוק”) ניתן בשלושה מקרים שונים: האחד כאשר יש לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת

קרא עוד »

עיקול ללא התראה, הכיצד ?

רבים מאתנו נתקלים בעיקולים על חשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי ו/או משכורת וכדומה, כרעם ביום בהיר, ללא כל התראה או הודעה מוקדמת. הכיצד ? חוק

קרא עוד »

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

דילוג לתוכן