פשיטת רגל

במסגרת פועלה של מחלקת חדלות הפירעון ניתן לקבל ייעוץ ולווי משפטי בשלל ההליכים הננקטים בהליך פשיטת רגל ובין היתר, הגשת בקשה למתן צו כינוס הן מטעם החייב עצמו והן מטעם נושה של החייב, הגשת בקשה לבית משפט מחוזי להכרזה על אדם כפושט רגל, בקשה למתן צו הפטר בכלל ולאחר הסדרת תכונית פירעון מוסכמת עם הכנ"ר והמנהל המיוחד בפרט, בקשות להסדרי נושים לפי סעיף 19 א' לפקודה, וכן  הגשת התנגדויות/ערעורים על החלטות כונס הנכסים הרשמי ו/או על נאמן בתביעות חוב, ייצוג צדדי ג' העשויים להיפגע מהליך פשיטת הרגל של החייב כדוגמת בן הזוג המתגורר בדירת משותפת עם החייב וכיו"ב.

הליך פשיטת רגל הינו הליך הננקט כנגד אדם חדל פירעון-  ככזה שחייב יותר מכפי שביכולתו לפרוע. מדובר בהליך קולקטיבי המרכז את כלל נושי החייב וחובותיו תוך פיקוח בית המשפט המחוזי ואל מול כונס הנכסים הרשמי הפועל באמצעות בעל תפקיד המכונה "מנהל מיוחד / נאמן.

עם קבלת צו הכינוס המאושר ע"י ביהמ"ש, ניתן לטובת החייב עיכוב הליכים בכל ההליכים הננקטים כנגדו, ובתוך כך לא ניתן לבצע פעולות גביה עצמאיות כגון הוצאה לפועל כנגד החייב אשר כנגדו תלוי ועומד צו כינוס הנכסים.

בהליך מעורב גם כונס הנכסים הרשמי המהווה צד לכל בקשה או הליך בפני בית המשפט. 

קיימים קווי דמיון רבים בין הליך זה להליך של פירוק חברה וחלק ניכר מהכללים הקבועים בפקודת פשיטת הרגל חלים גם במצבי חדלות פירעון של חברות. ההליך יכול להיפתח לבקשת נושה או נושים וכן לבקשת החייב עצמו, אשר עשוי למצוא בו יתרונות, ובראשם הפטר מחובותיו, שעשוי להינתן לחייב בתנאים מסוימים ויאפשר לו לפתוח דף חדש.

מטרת ההליך, להביא לכך שכל נכסי החייב יכונסו, ימומשו ותמורתם תחולק לנושיו עפ"י סדר הנשייה שבדין ולאחר הוצאות ההליך ושכ"ט בעלי התפקידים. לאחר שכל נכסיו של החייב ימומשו ותמורתם תחולק, או לאחר שהחייב יגיע להסדר עם נושיו שיאושר על ידי בית המשפט או לחלופין לאחר שתוסכם תכנית פירעון עם הכנ"ר והמנהל המיוחד והחייב יוכרז כפושט רגל, יוכל לבקש החייב, בכפוף לתנאים מסוימים, לסיים את הליך פשיטת הרגל ולתת לו צו הפטר- הפוטר אותו מכל חובות העבר למעט חובות שאינם ברי הפטר בדין בהתאם להוראות הדין.

חשוב לציין כי בחודש ספטמבר 2019 יכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, ותקנותיו,  אשר ישנו באופן דרמטי את ההליכים הננקטים כיום כנגד החייב בכפוף לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם- 1980  שיסודה עוד מהתקופה המנדטורית.

הגבלת אחריות:

אין לראות במידע המובא באתר אינטרנט זה התייחסות למקרה מסוים ו/או לנסיבות ספציפיות.

המידע אינו בהכרח נכון, שלם ו/או מעודכן. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי לא במישרין ולא בעקיפין. מטרת האתר היא הצגת תחומי עיסוק המשרד ופועלו. ייעוץ משפטי יינתן אך ורק בהתייעצות ישירה עימנו ובהתאם לנוהלי המשרד.

חיפוש באתר

צרו קשר כעת ונוציא אתכם לדרך חדשה​

מאמרים שאולי יעניינו אותך

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות