מקרקעין, נדל”ן

ענף המקרקעין והנדל”ן (נכסי דלא ניידי) ידוע במורכבותו ובתחומיו הרבים כגון: עסקאות רכישה ומכירה לרבות קרקעות ונחלות, עסקאות קומבינציה, בקשות להיתרי בניה, פרויקטים של תמ”א 38/1 ו- 38/2, פינוי בינוי, תכנון ובניה, התנגדויות וכיו”ב.

רובה המכריע של האוכלוסייה בארץ נפגשת בדרך כזו או אחרת באחת מהעסקאות המנויות לעיל, כאשר דרך כלל זו גם אחת העסקאות המשמעותיות והגדולות בחייו, ולפיכך יש לתת את הדעת בחשיבות לווי וייצוג של עו”ד בעסקה כה משמעותית, וזאת בין היתר בכדי למזער נזקים שעלולים חלילה להיווצר תוך כדי או לאחר ביצוע העסקה בפועל, כדוגמת עסקאות סותרות, מצבו המשפטי של הנכס לרבות, אך לא רק, עיקולים, הערות אזהרה, וצווים כאלה ואחרים אשר רובצים על הנכס, חריגות בניה וכיו”ב.

שני החוקים הגדולים והעיקריים עליו נשען תחום המקרקעין הינם חוק המקרקעין התשכ”ט-1969, וכן חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965. חוקים אלה נחקקו בשנות ה- 60 של המאה הקודמת, אולם, עברו מאז תיקונים ושינוים רבים ולרבות פסיקה רלוונטית המחייבת עפ”י הדין. כמו כן, ברי כי בתחום המקרקעין חוקים ישירים ומשיקים נוספים, לרבות חקיקת משנה ופסיקת בתי המשפט.  

מחלקת המקרקעין במשרדנו יודעת לתת מענה נכון ומדויק לסוגיות המשפטיות הניצבות בפני לקוחות המשרד בתחום המקרקעין והנדל”ן , תוך לווי מלא, אחרי ויסודי עד לביצוע בפועל של השלמת העסקה ורישומה במקרה הצורך.

הגבלת אחריות:

אין לראות במידע המובא באתר אינטרנט זה התייחסות למקרה מסוים ו/או לנסיבות ספציפיות.

המידע אינו בהכרח נכון, שלם ו/או מעודכן. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי לא במישרין ולא בעקיפין. מטרת האתר היא הצגת תחומי עיסוק המשרד ופועלו. ייעוץ משפטי יינתן אך ורק בהתייעצות ישירה עימנו ובהתאם לנוהלי המשרד.

חיפוש באתר

צרו קשר כעת ונוציא אתכם לדרך חדשה​

מאמרים שאולי יעניינו אותך

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות