הוצאה לפועל

בין תחומי התמחותנו אנו מעניקים הגנה על חייבים ובתוך כך ובין היתר, הגשת בקשה בטענת פרעתי, הגנה על דירת מגורים מפנוי כונס נכסים, ביטול הגבלות כגון: רישיון הנהיגה, בנקים, שיקים, כרטיסי אשראי, עיכוב יציאה מהארץ. טיפול בהסדרי חובות וצווי תשלומים, התנגדויות לביצוע שטר ו/או תובענות על סכום קצוב. איחוד תיקים, הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים והפטר לחייב מוגבל בהתאם לתיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967. כמו כן, ובנוסף, הגנה על חייבים במזונות, הסדרי חובות אל מול המוסד לביטוח לאומי במזונות, מחיקת חובות, הפחתת חובות, סגירת תיקים רדומים, ביטולי עיקולים על המשכורת ו/או חשבון העו"ש בבנק ו/או על כרטיסי האשראי ויו"ב.

 

בד בבד ניתנים שירותים שונים לזוכים מגוונים הכוללים בין היתר תאגידים, עמותות, שותפויות אנשים פרטיים וכיו"ב. כך למשל בתחומים שלהלן: גביית פסקי דין, גביית המחאות/שיקים, הטלת הגבלות על חייבים שלא משלמים את חובותיהם כגון: עיכוב יציאה מהארץ, איסור מלהחזיק ו/או לקבל רישיון נהיגה, איסור החזקת כרטיסי אשראי ו/או המחאות/שיקים, הגבלה מלייסד ו/או להיות בעל עניין בתאגיד וכן, הטלת עיקולי בנקים, משכורת, מקרקעין, מיטלטלין, רכב, עיקולי צד ג' עפ"י צורך, ופינוי משוכר מדייר סרבן.

 

מערכת ההוצאה לפועל הינה גוף סטוטורי הפועלת כזרוע המבצעת של הרשות השופטת ומטרתה אכיפת חיובים הטמונים בפסקי דין, שטרות, תובענות-חוזים (בהתאם למגבלת החוק), שטרי משכון, משכנתאות ופינו מושכר (ביצוע בעין). תכלית ההוראות בחוק ההוצאה לפועל הינה לסייע לזוכה לגבות את חובו במהירות וביעילות, כאשר חובת החייב הינה למלא את חיוביו לפי פסק דין או כל מסמך אחר שווה ערך. עם זאת, המחוקק לא התעלם מהחייב שנדרש לבצע את פסק הדין. מערכת ההוצאה לפועל מחויבת עפ"י הדין לערוך איזונים בין זכויות ומצב החייב, לבין זכויותיו של הזוכה.

 

חשוב לדעת שמערכת ההוצאה לפועל פועלת במידה רבה באופן אוטונומי ממערכת בתי המשפט, אולם איננה מבצעת פעולות או אוכפת חיובים ביוזמתה (למעט המסלול המקוצר במזונות ו/או המסלול המהיר לחובות קטנים עד 25,000 ₪ נכון למועד כתיבת שורות אלו), אלא עפ"י בקשת זוכה בלבד. דהיינו, זוכה שאינו דורש באופן אקטיבי את הפעלת המערכת, לא יזכה לגבות את חובו במסגרתה. 

אישור לפתיחת חשבון בנק -עו"ש.

 אישור לפתיחת עוסק מורשה.

איחוד תיקים ייזום – 3% חודשי.

ביטול הגבלות.

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.

 ביטול הגבלות על רישיון נהיגה.

ביטול הגבלת לקוח מוגבל מיוחד- שיקים וכרטיסי אשראי.

ביטול הגבלות על ייסוד תאגיד או בעל עניין בו.

 ביטול עיקול משכורת.

מחיקת חובות והסדרי חובות.

הסדרים מול רשויות וגופים ציבוריים.

הסדר נושים.

הסדרי חובות מול בנקים.

התנגדויות לביצוע שטר או תובענה.

בקשה בטענת פרעתי.

מתן צו לפתיחת הליכים ליחיד.

מתן צו לפתיחת הליכים לפירוק חברה.

הפטר מחובות – הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

הוצאה לפועל – גביית חובות – גביית שיקים, גביית פסק

      דין גבייה כספית בהתאם להסכם / חוזה.

התנגדויות למתן צו לפתיחת הליכים כנגד יחיד.

התנגדויות למתן צו לפתיחת הליכים כנגד חברה.

הגשת תביעות חוב לנושים במסגרת הליכי חדלות פירעון

      ליחיד ולחברה.

הגשת תביעות חוב לחוב מזונות.

הגשת בקשה לקציבת מזונות לחייב בהליך חדלות פירעון.

הגשת בקשה למתן צו להקפאת הליכים כנגד חברה

 ותוכנית הבראה בטרם קריסה כלכלית.

הגבלת אחריות:

אין לראות במידע המובא באתר אינטרנט זה התייחסות למקרה מסוים ו/או לנסיבות ספציפיות.

המידע אינו בהכרח נכון, שלם ו/או מעודכן. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי לא במישרין ולא בעקיפין. מטרת האתר היא הצגת תחומי עיסוק המשרד ופועלו. ייעוץ משפטי יינתן אך ורק בהתייעצות ישירה עימנו ובהתאם לנוהלי המשרד.

חיפוש באתר

צרו קשר כעת ונוציא אתכם לדרך חדשה​

מאמרים שאולי יעניינו אותך

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות