דיני עבודה

משפט העבודה נוגע באופן ישיר במרבית האוכלוסייה בדרך כזו או אחרת, ועוסק במגוון רחב של סוגיות משפטיות שמשרדנו מטפלם ובכלל זה, בתביעות פיצויי פיטורים, צווי מניעה והליכי מניעת פיטורים לא חוקיים, התפטרות בדין מפוטר, שעות נוספות, עריכה ובדיקה של הסכם / חוזה עבודה, ניהול תביעות נגד ביטוח לאומי, תביעות כספיות, תביעות בגין חשבוניות שלא שולמו, הפרות חוזה, תשלום דמי הבראה, חופשה שנתית וימי חופשה, החזר הוצאות נסיעה, הגנה על זכויות נשים בהריון ולאחר לידה, הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה, הפרת הסכם עבודה לתקופה קצובה, הלנת שכר, פיטורים בסמוך לשנת העבודה הראשונה, תאונות עבודה (גם בדרך לעבודה וממנה), אפליה הן בקבלה לעבודה והן בין נושא משרה זהים באותו ארגון. לציבור המעסיקים– ניתנת הגנה מלאה אל מול תביעות עובדים, בקשות לצווי מניעה כנגד אי קיום תחרות ו/או תביעות הפרת סודיות ו/או ביצוע עוולה מסחרית כמוגדר בדין, ייעוץ שוטף להתנהלות נכונה וחוקית בכפוף לדין אל מול העובד מראיון העבודה ועד לפיטוריו או התפטרותו.

 

חוזה עבודה הינו מפגש רצונות חופשיים בין העובד למעסיק, אשר כל מעסיק מחויב לערוך אל מול העובד בכפוף להוראות הדין.  דיני העבודה מכירים בעובד כצד הנמצא במצב נחות אל מול מעסיקו, ולכן המדינה מתערבת על ידי חוקי העבודה המכונים גם כחוקי מגן ולא בכדי, וזאת במטרה למנוע א – סימטריה בין העובד למעסיק.

 

המשפט המגן, מגן על העובדים בשני מסלולים שמגשימים את תכלית משפט העבודה:

 

המסלול הראשון – המסלול הישיר – בא לידי ביטוי בחקיקה שמכונה “חוקי המגן” כגון: חוק שכר המינימום, חוק הגנת השכר ועוד. המטרה הינה הבטחת קיומו של העובד בכבוד. החקיקה מעצבת את חוזה העבודה בין העובד למעסיק, כלומר, מדובר בחוקים קוגנטיים שלא ניתן להתנות עליהם.

המסלול השני – המסלול העקיף – מסלול העזר – מסלול זה בעצם מכשיר את האמצעים שהעובד יכול להשתמש בהם על מנת לממש את תכלית משפט העבודה, הכוונה לזכויות כמו זכות השביתה, הסכמים קיבוציים, הענקת מעמד מיוחד להסכמים קיבוציים וכיו”ב.

 

משפט העבודה משמש נורמות חלופיות או משלימות לענפי משפט אחרים, לדוגמא, התקשרות לביצוע עבודה תתפרש בדרך כלל ככל עסקה מסחרית על פי דיני החוזים. אולם, התקשרות זו תקפה כל עוד לא מתחייב אחרת במשפט העבודה המגן, כלומר, דיני החוזים נסוגים כל אימת שנדרש להבטיח את ההגנה על העובד.

השירותים הניתנים  בין היתר ע”י משרדנו:

תביעות לפיצויי פיטורים, השלמת הפרשות לקופות גמל,

      תשלום דמי הבראה, דמי חגים, אי מתן הודעה מוקדמת, אי

      עריכת שימוע, הלנת שכר, שעות נוספות, נסיעות, פדיון ימי

      חופשה וכיו”ב.

התפטרות בדין מפוטר.

 צווי מניעה והליכי מניעת פיטורים לא חוקיים

      אישור לפתיחת עוסק מורשה.

עריכה ובדיקת הסכמי העסקה.

הגנה על זכויות נשים בהריון ולאחר לידה.

אפליה הן בקבלה לעבודה והן בין נושא משרה זהים באותו

      ארגון.

בדיקת זכויות לפיטורין בעקבות נגיף הקורונה.

תאונות עבודה (גם בדרך לעבודה וממנה).

ניהול תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי.

הגנה מלאה אל מול תביעות עובדים.

בקשות לצווי מניעה כנגד אי קיום תחרות ו/או תביעות

      הפרת סודיות ו/או ביצוע עוולה מסחרית של עובדים כמוגדר

      בדין.

 ייעוץ שוטף להתנהלות נכונה וחוקית בכפוף לדין אל מול

      העובד מראיון העבודה ועד לפיטוריו או התפטרותו.

 

 

הגבלת אחריות:

אין לראות במידע המובא באתר אינטרנט זה התייחסות למקרה מסוים ו/או לנסיבות ספציפיות.

המידע אינו בהכרח נכון, שלם ו/או מעודכן. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי לא במישרין ולא בעקיפין. מטרת האתר היא הצגת תחומי עיסוק המשרד ופועלו. ייעוץ משפטי יינתן אך ורק בהתייעצות ישירה עימנו ובהתאם לנוהלי המשרד.

חיפוש באתר

צרו קשר כעת ונוציא אתכם לדרך חדשה​

מאמרים שאולי יעניינו אותך

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות